A fejlesztés 2018-ban, a Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedésén keresztül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 5 M Ft-os támogatásával valósult meg.

A projekt során a Meglevő szálláshelyen pihenő és tároló épület épült, bruttó 40m2, nettó 33,71 m2 alapterületen. Az építés egy több szakaszból álló építési engedélyhez tartozó tevékenység egy önálló szakasza volt. A létrejött épület szendvicspaneles, könnyűszerkezetes épület, 3 helyiséggel, amely pihenő- és tároló funkciókat lát el.

A projekt a Sárvíz Helyi Közösség Egyesület által meghirdetett “ Turisztikai vonzerő fejlesztési a Sárvíz völgyben” című felhívás alapján került megvalósításra.

A projekt során a fejlesztés következtében létrejövő szolgáltatások szakmai együttműködésre adtak lehetőséget helyi szereplőkkel.

A fejlesztés eredményeképp a szálláshely szolgáltatásai fejlődnek, árbevétele növekszik. A szálláshely fenntarthatósága erősödik.